Feroviare

CFR - Caile Ferate Romane

Adresa B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, cod 010873 Bucuresti - ROMANIA
Telefon 021 314 5528
Email RelPublic.Calatori@cfrcalatori.ro
Website cfrcalatori.ro

 

Linia feroviara numarul 509 – Bacau-Bicaz